نظرات

مهدی 2021/11/02

خوب بود

شهرام 2021/12/01

چوخ گوزل

مهیا ر 2021/12/25

ستا یش

امیرمهدی قاسمزاده 2022/03/27

عالی

عباس سعدي ألكثير 2022/05/03

عالی ♥️♥️👉👍

منصوراحمدزا ده 2022/05/22

گوزل

ژیکا شاهنوازی 2023/06/18

آهنگ بلبلر اوخور

محمدرضا 2023/07/13

چوخ گوزل دی انشالله بوجور آهنگ لر اوخیالار

تب ترانه