دانلود آهنگ های عاشقانه افغانی

آهنگ های عاشقانه افغانی

تو تب ترانه سایر موزیکای افغانی رو هم میتونین بشنوین و لذت ببرین.

دانلود آهنگ افغانی

 

بکتاش جویا – عکس تو

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

فرخ احمدی – عشق

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

فیاض حمید و پابلو – عطر صدا

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

حمید حدیث – پر پر

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

جاوید شریف – هدیه

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

جاوید شریف – ناوی توپ

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

نظام دنیا – دو ذوالفنات

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

عمر شریفی – شب دل

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

ربیع بهزاد – بتاب

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

رامین شریف – نزدیک

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

وحید امان – لیلی

لینک دانلود

❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️ ❤️ 🎵 ❤️

ولید همراز – دوستت دارم

لینک دانلود

لینک کوتاه مطلب
24 ژوئن 2019 ۰
نظرات

تب ترانه